नयाँ सुचनाहरु:
  • नयाँ बर्ष २०८१ सालको सन्दर्भमा माननीय सभामुखको शुभकामना

  • सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

  • स्टेशनगरी तथा कार्यालय सामान आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र पुन: आह्ववानको सूचना

  • स्टेशनगरी तथा कार्यालय सामान आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्ववानको सूचना

  • स्टेशनरी तथा कार्यालय सामान आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

  • उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

  • उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

प्रदेश सभा
अम्बर बहादुर विष्ट
माननीय सभामुख
थप जानकारी
सृजना दनुवार
माननीय उपसभामुख
थप जानकारी
गोपाल प्रसाद पराजुली
प्रदेश सभा सचिव
थप जानकारी

नेपालको संविधानको धारा 176 मा व्यवस्था भए बमोजिम गठित कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा तथा यसको कामकारवाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न संविधानको धारा १९५ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम साविक जिल्ला विकास समिति, विराटनगरको भवनमा वि.सं. 2074 साल माघ १७ गते प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापना भएको छ । वि.सं. २०७४ माघ २२ गते सभाको पहिलो बैठक बसी प्रदेश सभाको कार्य प्रारम्भ  भएको थियो । प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभा सचिवालयको सञ्चालन नेपालको संविधान, प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (संशोधन समेत), प्रदेश सभा नियमावली (संशोधन सहित), २०७४, प्रदेश सभा सचिवालय सञ्‍चालन ऐन, २०७६ र अन्य प्रचलित कानून बमोजि...

प्रदेश सभा सचिवालय
गौतम राज अमात्य
गौतम राज अमात्य
प्रवक्ता
थप जानकारी
सरिता पोखरेल
सरिता पोखरेल
गुनासो सुन्ने अधिकारी
थप जानकारी
निरोज ढकाल
निरोज ढकाल
सूचना अधिकारी
थप जानकारी