नयाँ सुचनाहरु:
  • कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको जिन्सी सामानहरुको लिलाम वार्ता द्वारा बिक्री सम्बन्धी ५ दिने सूचना

  • कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको जिन्सी सामानहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित ८ दिने सूचना

  • कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको जिन्सी सामानहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी १५ दिने सूचना

  • बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना ।

  • कोशी प्रदेश सभाका माननीय सभामुखको राजिनामा सम्बन्धमा ।

  • माननीय सभामुखको वकर इदको सम्बन्धमा शुभकामना

  • माननीय उपसभामुखको वकर इदको सम्बन्धमा शुभकामना

क्र.सं. विधेयक नाम दर्ता मिति मन्त्रालय विधेयकको अवस्था प्रमाणित मिति डाउनलोड
दर्ता छलफल प्रमाणित
1 कोशी प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८० आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
2 आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्‍चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
3 स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०/०४/३२ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
4 प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०/०४/३२ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
5 प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७९ २०७९ असार १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७९ असार २०
6 प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ २०७९ असार १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७९ असार २०
7 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ २०७८ असार ३० आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७८ चैत्र १६
8 प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८ २०७८ असार १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७८ असार २७
9 प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ २०७८ असार १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७८ असार १६
10 प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ २०७७ फाल्गुन २६ कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय २०७८ भदौ २
11 प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ असार २६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७७ श्रावण १२
12 जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ चैत्र २८ २०७६ असार ४
13 गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ माघ २८ २०७६ असार ४
14 प्रदेश सभा नियमावली (पहिलो संशोधन), २०७४ २०७५ फाल्गुन २९
15 विपद व्यवस्थापनका ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ बैशाख ४ २०७६ बैशाख २५
16 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ २०७५ चैत्र २२ २०७५ चैत्र २९
17 प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ २०७३ चैत्र २२ २०७४ बैशाख ८
18 प्रदेश सार्वजनिक सडकको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ २०७७ असार ३० भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय
19 प्रदेश प्रहरीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७७ २०७७ असार १७ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
20 प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७७ २०७७ असार १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७७ असार १८
21 प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७७ २०७७ असार १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७७ असार १८
22 प्रदेश नं. १ बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ २०७६ फाल्गुन २ सामाजिक विकास मन्त्रालय
23 प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ २०७६ फाल्गुन २ सामाजिक विकास मन्त्रालय
24 प्रदेश वनको ब्यवस्था गर्नका लागि बनेको बिधेयक, २०७६ २०७७ श्रावण ८ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय
25 प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ २०७६ माघ २१ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय
26 प्रदेश स्तरमा फर्म दर्ता, नवीकरण तथा तत सम्वन्धी अन्य व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक, २०७६ २०७६ माघ २१ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय
27 प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ २०७६ माघ २१ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय
28 मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ २०७६ श्रावण २२ २०७६ आश्विन १३
29 सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ २०७६ श्रावण १६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७६ आश्विन ३
30 प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ २०७६ भदौ ८ भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय २०७६ आश्विन १
31 प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बिधेयक, २०७५ २०७५ मंसिर ९ २०७६ भदौ २५
32 विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७६ आश्विन १८ २०७६ भदौ २३
33 प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको बिधेयक, २०७६ २०७६ असार २३ २०७६ भदौ १६
34 प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ २०७६ असार २९ २०७६ भदौ १२
35 भवन निर्माण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७६ आश्विन १८ भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय २०७६ भदौ ११
36 प्रदेश नं.१ जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ २०७६ असार २० २०७६ श्रावण २३
37 प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ २०७५ फाल्गुन ३ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय २०७६ श्रावण ८
38 प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७६ २०७६ असार १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७६ असार २२
39 प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ २०७६ असार १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७६ असार २२
40 वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७६ बैशाख ५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय २०७६ बैशाख १६
41 प्रदेश खेलकुद सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ २०७५ आश्विन १९ सामाजिक विकास मन्त्रालय
42 प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ २०७५ असार १८ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय २०७६ बैशाख १२
43 प्रदेश सभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५ भदौ २१ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय २०७६ बैशाख ६
44 सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २ ०७५ श्रावण १४ भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय २०७५ कार्तिक १४
45 प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५ श्रावण १३ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५ आश्विन २८
46 प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५ असार १५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७५ कार्तिक २८
47 प्रदेश नं १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ २०७५ असार २५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७५ आश्विन १६
48 प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक¸२०७५ २०७५ बैशाख ७ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५ आश्विन ७
49 प्रदेश नं. १ सामाजिक विकास संस्था विधेयक, २०७५ २०७५ श्रावण १३ सामाजिक विकास मन्त्रालय २०७५ आश्विन ७
50 विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५ श्रावण १४ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५ आश्विन ९
51 जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ २०७५ जेष्ठ २१ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय २०७५ भदौ ८
52 अन्तर प्रदेश वासिन्दाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ २०७५ असार १५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५ भदौ ८
53 विनियोजन विधेयक, २०७५ २०७५ असार १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७५ असार २०
54 प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ २०७५ जेष्ठ २१ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५ श्रावण १३
55 जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५ बैशाख २० मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय २०७५ बैशाख ३१
56 विनियोजन विधेयक, २०७५ २०७५ असार १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७५ असार २०
57 प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५ २०७५ जेष्ठ २१ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५ श्रावण १३
58 जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५ बैशाख २० मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय २०७५ बैशाख ३१
59 गाँउ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५ बैशाख २० मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय २०७५ बैशाख ३१
60 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५ बैशाख २० आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५ बैशाख ३१
61 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५ बैशाख २० मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय २०७५ बैशाख ३१
62 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५ बैशाख ७ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय २०७५ बैशाख ३१
63 जिल्ला सभाको संचालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५ बैशाख ७ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय २०७५ बैशाख ३१
64 प्रदेश नं. १ आकस्मिक कोष संचालन विधेयक, २०७५ २०७५ बैशाख ५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५ बैशाख ३१
65 गाउँ सभा र नगर सभा संचालन (कार्यविधि) विधेयक, २०७५ २०७४ चैत्र २९ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय २०७५ बैशाख १२
66 प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्याविधि) विधेयक, २०७४ २०७४ चैत्र २९ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५ बैशाख १२
67 विनियोजन विधेयक, २०७४ २०७४ बैशाख ४ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५ बैशाख ६
68 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४ २०७४ चैत्र ८ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७४ चैत्र १९