नयाँ सुचनाहरु:
  • Website मा परिमार्जनको काम भै रहेको छ ।

  • घरभडा सम्बन्धी १५ दिने सूचना

  • प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

  • प्रदेशको नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

  • प्रदेशको नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भई निर्णय हुने ।

प्रदेश सभा
प्रदेश सभा सचिवालय
प्रदेश नं. १, विराटनगर, मोरङ, नेपाल

फोन नं. ०२१-४४०६१४, ०२१-५२५९९८, ०२१-४४२९४४, ०२१-५७२४३६, ०२१-५२६२५९

Email : 1sachibalaya@gmail.com

माननीय सभामुखको निजि सचिवालय

फोन नं. – ०२१-५३०२३६

Email – 1sabhamukh@gmail.com

प्रमुख स्वकिय सचिव – गिरीराज अधिकारी

मोबाइल नं. – ९८५२०५२३१४

Email – girirajadrh@gmail.com

स्वकिय सचिव – एकराज दाहाल

मोबाइल नं. – ९८५२०७९८९०

Email – rajek922@gmail.com

माननीय उपसभामुखको निजि सचिवालय

फोन नं. – ०२१-५७४०६०

Email – saraswatipokhrel134@gmail.com

प्रदेश सभा सचिवको निजि सचिवालय

फोन नं. – ०२१-४४२०५४

Email – 1sachibalaya@gmail.com