नयाँ सुचनाहरु:
  • नयाँ बर्ष २०८१ सालको सन्दर्भमा माननीय सभामुखको शुभकामना

  • सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

  • स्टेशनगरी तथा कार्यालय सामान आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र पुन: आह्ववानको सूचना

  • स्टेशनगरी तथा कार्यालय सामान आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्ववानको सूचना

  • स्टेशनरी तथा कार्यालय सामान आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

  • उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

  • उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

प्रदेश सभा
कोशी प्रदेश सभा सचिवालय
विराटनगर, मोरङ, नेपाल

फोन नं. ०२१-४४०६१४, ०२१-५२५९९८, ०२१-४४२९४४, ०२१-५७२४३६, ०२१-५२६२५९
Email : 1sachibalaya@gmail.com

 

माननीय सभामुखको निजि सचिवालय माननीय उपसभामुखको निजि सचिवालय प्रदेश सभा सचिवको निजि सचिवालय

प्रमुख स्वकीय सचिव : शान्तीराम पौडेल

मोबाईल नं. : ९८५२६७०१५८

स्वकीय सचिव : भुवन दाहाल

मोबाईल नं. : ९८५२८३५१२१, ०२१-४४२९५४

Email : heartlybhuwan@gmail.com  

 

निजि सचिव : जीवन भण्डारी

मोबाईल नं. : ९८४२०८४३४६

Email : bhandarijiban2080@gmail.com   

स्वकीय सचिव : यूनिट गुरुङ्ग

मोबाईल नं. :९८२१४६४३४३

 

 

 

सहायक कम्युटर अपरेटर - सुरेस मीश्र

मोबाईल नं. : ९८१९०७०२२३

Email : mishrasuresu233@gmail.com  

   

 

मर्यादापालक शाखा

मर्यादापालक प्रमुख : पाण्डव कुमार राजवंशी, फोन नं.: 9852090216, Email :