नयाँ सुचनाहरु:
 • कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको जिन्सी सामानहरुको लिलाम वार्ता द्वारा बिक्री सम्बन्धी ५ दिने सूचना

 • कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको जिन्सी सामानहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित ८ दिने सूचना

 • कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको जिन्सी सामानहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी १५ दिने सूचना

 • बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना ।

 • कोशी प्रदेश सभाका माननीय सभामुखको राजिनामा सम्बन्धमा ।

 • माननीय सभामुखको वकर इदको सम्बन्धमा शुभकामना

 • माननीय उपसभामुखको वकर इदको सम्बन्धमा शुभकामना

गोपाल प्रसाद पराजुली
 • नाम, थर : गोपाल प्रसाद पराजुली
 • ठेगाना : धनकुटा
 • जन्म मिति :
 • मोबाइल नम्बर : ९८५१११०१८०
 • निर्वाचन क्षेत्र :
 • इमेल :gparajuli2014@gmail.com