नयाँ सुचनाहरु:
 • कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको जिन्सी सामानहरुको लिलाम वार्ता द्वारा बिक्री सम्बन्धी ५ दिने सूचना

 • कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको जिन्सी सामानहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित ८ दिने सूचना

 • कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको जिन्सी सामानहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी १५ दिने सूचना

 • बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना ।

 • कोशी प्रदेश सभाका माननीय सभामुखको राजिनामा सम्बन्धमा ।

 • माननीय सभामुखको वकर इदको सम्बन्धमा शुभकामना

 • माननीय उपसभामुखको वकर इदको सम्बन्धमा शुभकामना

N/A
 • नाम, थर : N/A
 • ठेगाना : sdfdsf
 • जन्म मिति :sdfsdaf
 • मोबाइल नम्बर : dsfsd
 • निर्वाचन क्षेत्र :
 • इमेल :1sachibalaya@gmail.com