नयाँ सुचनाहरु:
 • नयाँ बर्ष २०८१ सालको सन्दर्भमा माननीय सभामुखको शुभकामना

 • सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

 • स्टेशनगरी तथा कार्यालय सामान आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र पुन: आह्ववानको सूचना

 • स्टेशनगरी तथा कार्यालय सामान आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्ववानको सूचना

 • स्टेशनरी तथा कार्यालय सामान आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

 • उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

 • उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

अम्बर बहादुर विष्ट
 • नाम, थर : अम्बर बहादुर विष्ट
 • ठेगाना : गौरादह न.पा. ७, झापा
 • जन्म मिति :२०१०/०८/२८
 • मोबाइल नम्बर : ९८४२६३०९९८
 • निर्वाचन क्षेत्र :
 • इमेल :amberbista111@gmail.com