नयाँ सुचनाहरु:
  • नयाँ बर्ष २०८१ सालको सन्दर्भमा माननीय सभामुखको शुभकामना

  • सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

  • स्टेशनगरी तथा कार्यालय सामान आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र पुन: आह्ववानको सूचना

  • स्टेशनगरी तथा कार्यालय सामान आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्ववानको सूचना

  • स्टेशनरी तथा कार्यालय सामान आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

  • उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

  • उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

क्र.सं शिर्षक पढ्नुहोस् / Download गर्नुहोस्
1

कोशी प्रदेश सभा सचिवालय फागुन महिनाको खर्च विवरण

पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस

2

कोशी प्रदेश सभा सचिवालय खर्च विवरण

पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस

3

प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्ष (२०७४/१०/१७ देखि २०७९/०६/०२ सम्म)

पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस

4

प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको बिधेयक

पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस

5

प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन ०७५/१२/१०)

पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस