नयाँ सुचनाहरु:
  • कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको जिन्सी सामानहरुको लिलाम वार्ता द्वारा बिक्री सम्बन्धी ५ दिने सूचना

  • कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको जिन्सी सामानहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित ८ दिने सूचना

  • कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको जिन्सी सामानहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी १५ दिने सूचना

  • बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना ।

  • कोशी प्रदेश सभाका माननीय सभामुखको राजिनामा सम्बन्धमा ।

  • माननीय सभामुखको वकर इदको सम्बन्धमा शुभकामना

  • माननीय उपसभामुखको वकर इदको सम्बन्धमा शुभकामना

क्र.सं शिर्षक पढ्नुहोस् / Download गर्नुहोस्
1

प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्ष (२०७४/१०/१७ देखि २०७९/०६/०२ सम्म)

पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस

2

प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको बिधेयक

पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस

3

प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन ०७५/१२/१०)

पढ्न, डाउनलोड गर्न यहाँ Click गर्नुहोस