नयाँ सुचनाहरु:
 • Website मा परिमार्जनको काम भै रहेको छ ।

 • घरभडा सम्बन्धी १५ दिने सूचना

 • प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

 • प्रदेशको नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

 • प्रदेशको नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भई निर्णय हुने ।

प्रदेश सभा विषयगत समितिहरुको परिचय

सीमित समयमा विभिन्न समूहमा कार्य विभाजन गरी पर्याप्त अध्ययन र छलफल गरेर नतिजामुखी कार्य गर्नका लागि संसदीय समितिहरू गठन गरिन्छ । कानून बमोजिम सभाका सदस्यहरु मध्येबाट गठन भएका स–साना समूहहरु नै संसदीय समितिहरु हुन् । यस्ता समितिहरुमा दलीय राजनीति भन्दा माथि उठेर विषयको गहिराइमा पुगेर छलफल गरिने हुँदा समितिलाई शितल कोठा पनि भनिन्छ । समितिलाई बेलायती संसदमा Mini Parliament भनिन्छ भने अमेरिकी कंग्रेसमा Parliamentary Workshop भन्ने चलन छ ।

संसदीय समितिहरुको विकासक्रम

सीमित समयमा विभिन्न समूहमा कार्य विभाजन गरी पर्याप्त अध्ययन र छलफल गरेर नतिजामुखी कार्य गर्नका लागि संसदीय समितिहरू गठन गरिन्छ । कानून बमोजिम सभाका सदस्यहरु मध्येबाट गठन भएका स–साना समूहहरु नै संसदीय समितिहरु हुन् । यस्ता समितिहरुमा दलीय राजनीति भन्दा माथि उठेर विषयको गहिराइमा पुगेर छलफल गरिने हुँदा समितिलाई शितल कोठा पनि भनिन्छ । समितिलाई बेलायती संसदमा Mini Parliament भनिन्छ भने अमेरिकी कंग्रेसमा Parliamentary Workshop भन्ने चलन छ ।

नेपालमा वि. सं. २०१५ सालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा र महासभा अन्तर्गत विभिन्न समितिहरु गठन गर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

संसदीय समितिको आवश्यकता
 • संसदीय समितिको आवश्यकता
 • विषय वस्तुको गहिराइमा पुगेर प्रशस्त समय दिएर सूक्ष्म ढङ्गले छलफल गर्न ।
 • दलीय स्वार्थ भन्दामाथि उठेर छलफल गर्न ।
 • एकै समयमा एक भन्दा बढी संसदीय कार्य गर्न ।
संसदीय समितिका कार्यहरु

विधायन सम्बन्धी कार्य :-

 • विधेयकमाथिको दफावार छलफल र सभामा प्रतिवेदनपेश गर्ने (विधायन समिति)
 • विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्ने (विधायन समिति)
 • प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने (विधायन समिति)

अनुगमन, मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य:-

 • आन्तरिक मामिला अन्तर्गतका सबै काम र अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकहरुका बारेमा विधायन समितिले संसदमा पेश भई समितिमा आउने सबै विधेयक उपर संशोधन लगायतका प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी सबै कार्यहरु गर्ने ।
 • मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरु यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
 • मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुको राजश्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरीका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशनदिने ।
 • मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले प्रदेश सरकारको तर्फबाट बैठकमा समय-समयमा दिएको आश्वासनहरुलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारद्वारा के–कस्ता कदमहरु उठाइएका छन् सोसम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशनदिने ।
 • सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनाभएनभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुझाव र निर्देशनदिने ।
 • प्रदेश सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियमअनुरुपभए गरेका काम कारबाहीबारे छलफल गरी सम्बन्धितनिकायलाई आवश्यकनिर्देशनदिने ।
 • सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग, समिति र जाँचबुझ आयोग/समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने ।
 • मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरुबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक राय सल्लाह निर्देशन दिने ।

विषयगत समितिहरूले सर्वसाधारणको उजुरी वा गुनासो सुनेर निम्न प्रकृया अपनाई व्यवस्थापन सम्बन्धित कार्य गर्दछ:-

 • मुलुकको आवधिक योजनामा कसरी विकास योजनाहरु तय गरिएका छन् छैनन्,
 • वार्षिक योजनाहरु कार्यान्वयन भएका छन् छैनन्,
 • विनियोजित रकमहरु उचित तरिकाले खर्च भएका छन् छैनन् ,
 • भौतिक लक्ष्य पूरा भएको छ छैन,
 • यदि लक्ष्य पूरा भएको छ भने त्यसमा गुणस्तर कायम भएको छ छैन,
 • लागत अनुमान उपयुक्त र सहि तवरले गरिएको छ छैन,
 • समयमै रकम निकासा माग गरिएको छ छैन,
 • रकम निकासा भएर पनि खर्च भएको छ छैन,
 • काम शुरु हुनुभन्दा पहिले रकम उपलब्ध गराइएको छ छैन आदि ।
समितिका कार्यक्षेत्रहरु

प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १३१ बमोजिम प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरु र समितिका कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छ:-

सि.नं. समितिको नाम कार्यक्षेत्र
न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रत्यायोजित विधायन, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत
सुशासन तथा योजना समिति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, सुशासन अनुगमन तथा योजना
अर्थ समिति आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, बैंक, बित्त तथा बीमा
सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेशको सार्वजनिक लेखा सम्बन्धी
सामाजिक विकास समिति भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उपभोक्ता हित सम्बन्धी
उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, प्राकृतिक साधन श्रोत
प्रदेश नं. १, प्रदेश सभा, न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण
सि.नं. नाम, थर पद मोवाइल नं.
मा. इन्द्रमणी पराजु ली सभापति 9852050270
मा. इन्दिरा राई सदस्य 9842620213
मा. चन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ सदस्य 9841611470
मा. वसन्तीदेवी यादव सदस्य 9811372977
मा. बिमल कार्की सदस्य 9852835004
मा. राजकुमार ओझा सदस्य 9852027087
मा. राजिव कोइराला सदस्य 9842048136
मा. लिला बल्लभ अधिकारी सदस्य 9852035111
मा. शान्तापौडेल सदस्य 9842044059
१० मा. साबित्रीजोशी सदस्य 9842053496
११ मा. श्रीसौभाग्यवती देवी राई सदस्य 9849245991
१२ मा. ज्ञानेश्वर राजवंशी सदस्य 9842093964

न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिका सचिव – प्रमोद वि.क. , कानून अधिकृत

मोबाईल नं. – ९८५२८२०८९७

Email – pramodghatani@gmail.com

न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिबाट भएका प्रमुख गतिविधिहरु
 • जम्मा बैठक संख्या: २४
 • पारित विधेयक संख्या: १२
समितिको निर्णयबाट सभामा प्रतिवेदनको रुपमा पेश भएका विधेयकहरु
 • प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) विधेयक, २०७४
 • गाउँ सभा र नगर सभा संचालन (कार्यविधि)विधेयक, २०७५
 • जिल्ला सभाको संचालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
 • मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम¸ कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
 • प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸२०७५
 • अन्तर प्रदेश बासिन्दाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५
 • जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५
 • विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
 • प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक¸२०७५
 • प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
 • प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५
 • प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको बिधेयक, २०७६

संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको संयोजन र यस समितिको आयोजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक उपर व्यापक छलफल गरी यस प्रदेशबाट आवश्यक राय सुझाव पठाउने कार्य भएको थियो ।

समितिले आ.व. ०७६/०७७ को स्वीकृत वार्षिक बजेटबाट सञ्चालन गरेका मुख्य कार्यक्रम
 • मिति २०७६।६।९ देखि ११ गते सम्म धनकुटाको भेडेटारमा कानून निर्माण प्रकृयामा विषयगत समितिको भूमिका सम्बन्धमा ३ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन ।
 • मिति २०७६।७।२ र ४ गते क्रमशः धनकुटा र इलाममा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग प्रदेश सरकारले बनाएका कानून र स्थानीय तहले बनाएका कानून सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल एवम् प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन ।

धनकुटा जिल्लामा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग प्रदेश सभाले बनाएका कानून र स्थानीय तहले बनाएका कानूनसम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल एवम् प्रशिक्षण कार्यक्रम

इलाममा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग प्रदेश सभाले बनाएका कानून र स्थानीय तहले बनाएका कानून सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल एवम् प्रशिक्षण कार्यक्रम

 • मिति २०७६।०७।२९ देखि २०७६।०८।०२ गतेसम्म उदयपुरको गाईघाटमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग प्रदेश सरकारले बनाएका कानून र स्थानीय तहले बनाएका कानून सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल एवम् प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन ।
प्रदेश नं. १, प्रदेश सभा, सुशासन तथा योजना समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण
सि.नं. नाम, थर पद मोवाइल नं.
मा. अर्जुन राई सभापति 9852676061
मा. उषाकला राई सदस्य 9852849249
मा. ज्योती सुब्बा सदस्य 9842058748
मा. तेजमान कन्दङवा सदस्य 9842108588
मा. धिरेन्द्र शर्मा सदस्य 9852680002
मा. बल बहादुर साम्सोहाङ सदस्य 9852660598
मा. भीम प्रसाद आचार्य सदस्य 9841983977
मा. राधा थापा सदस्य 9842704285
मा. सुनिता कुमारी चौधरी सदस्य 9842840524
१० मा. शेरधन राई सदस्य 9851086460
११ मा. सुयर्माराज राई सदस्य 9842089607
१२ मा. हिराकुमार थापा सदस्य 9842696189

सुशासन तथा योजना समिति सचिव – सरिता पोखरेल, अधिकृतस्तर आठौं

मोबाईल नं. – ९८५२०७४८४२, ९८४२०४५३२२,

Email – pokhs672@gmail.com

सुशासन तथा योजना समितिका प्रमुख गतिविधिहरु
 • नियमित बैठक संख्या: १५
 • समितिमा छलफल भई पारित विधेयक – १ वटा (प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
 • समितिको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०७५/०७६ सभामा प्रस्तुत
वार्षिक कार्य योजना अनुसार सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यक्रमहरु
 • प्रदेश सुशासन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु, विषयगत समितिका सभापतिहरु, संसदीय दलका नेता, उपनेता, सचेतकहरु र संसदीय दलका सदस्यहरुसँग अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम मिति २०७६/०५/१३ गते सम्पन्न भयो ।
 • प्रदेश र अन्तरप्रदेश अध्ययन, अनुगमन तथा अवलोकन कार्यक्रम अन्तर्गत मिति २०७६/०७/१८ गतेदेखि ऐ. २२ सम्म ताप्लेजुङ जिल्लाका विभिन्न योजनाहरुको स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै मिति २०७६/०७/१९ गते जिल्ला समन्वय समिति, ताप्लेजुङमा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरु र योजनाहरुको सञ्‍चालन, कार्यान्वयन तथा सुशासनको अवस्था सम्बन्धी अन्तर्क्रिया छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
 • मिति २०७६/०८/१६ देखि ऐ. २१ सम्म समितिले प्रदेश नं. २, प्रदेश नं. ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अन्तरप्रदेश अवलोकन भ्रमण सम्पन्न गर्‍यो ।
 • जि.स.स.,न.पा., गा.पा. महासंघका प्रदेश पदाधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम मिति २०७६/०७/२९ गते सम्पन्न भयो ।
 • सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सदस्यहरु, समितिका माननीय सदस्यहरु, जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु र प्रदेश सरकार अन्तर्गत कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरुको सहभागितामा योजना कार्यान्वयन र सुशासन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम २०७६/०९/२७ गते मोरङमा र २०७६/१०/०५ गते झापामा सम्पन्न भयो ।

ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा सञ्चालित अन्तरक्रिया कार्यक्रम

ताप्लेजुङ जिल्लाको ढुङगेसाँघु स्थित निर्माणाधीन मदन भण्डारीस्मृति रङ्गशालाको स्थलगत अवलोकन

सुशासन समितिको अन्तर प्रदेश अवलोकन भ्रमण

सुशासन तथा योजना समितिको मा. मुख्यमन्त्रीज्यू सहितको अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम

जि.स.स. र पालिका महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग प्रदेश सभा सचिवालयमा गरिएको अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम

प्रदेश नं. १, प्रदेश सभा, अर्थ समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण
सि.नं. नाम, थर पद मोवाइल नं.
मा. मोहन कुमार खड्का सभापति 9841952020
मा. एकराज कार्की सदस्य 9852671590
मा. चुम नारायण तबदार सदस्य 9852020920
मा. जसमाया गजमेर (विश्वकर्मा) सदस्य 9842623220
मा. पदम कुमारी गुरुङ्ग सदस्य 9862786708
मा. पूर्णप्रसाद राजवंशी सदस्य 9841592035
मा. यसोदा अधिकारी सदस्य 9861132968
मा. लिला सुब्बा सदस्य 9842515370

अर्थ समितिका सचिव – प्रेम बहादुर श्रेष्ठ, अधिकृतस्तर आठौं

मोबाईल नं. – ९८४२०३८९११

Email – prem.shrestha@gmail.com

अर्थ समितिबाट भएका प्रमुख गतिविधिहरु
 • प्रदेश सभा, अर्थ समितिको गठन पश्चात मिति २०७५/१२/२२ गतेदेखि मिति २०७६/०८/१८ गतेसम्म- २१ वटा बैठक सम्पन्न
 • २०७६/०२/०८ गते माननीय सभामुखज्यू र उप-सभामुखज्यूको विशेष अतिथिमा समितिका सभापतिज्यूहरुको उपस्थितिमा विज्ञहरु संघीय सांसदका सचिव ध्रुव घिमिरेज्यू, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालज्यू र शा.अ. सानुकाजी व्यञ्जनकारसँग समितिको काम, कर्तव्य, र कार्यविधिको बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम
समितिले गरेका सुझाव कार्यक्रम
 • बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता तथा विनियोजन सुझाव संकलन कार्यक्रम- उदयपुर २०७६/०२/२१ गते
 • बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता तथा विनियोजन सम्बन्धमा सुझाव संकलन- विराटनगर २०७६/०२/२५ गते
 • संघीय अर्थ समितिसँग सद्भाव र अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम
 • २०७६/०८/२९ गते संघीय अर्थ समितिका माननीय सदस्य र कर्मचारीहरुसँग
 • २०७६/०८/३० गते अर्थ मन्त्री माननीय युवराज खतिवडासँग भेटवार्तार खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री माननीय वीना मगरज्यूसँग भेटवार्ता
 • २०७६/०९/०१ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग भेटवार्ता
प्रदेश सभा मार्फत प्रदेश सरकारलाई दिइएको सुझाव
 • बजेट निर्माणमा प्रदेश सभासदको अनिवार्य उपस्थिति,
 • बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा सम्बन्धित कार्यालयले सम्बन्धित क्षेत्रका सभासदको, उपस्थितिमा हुनुपर्ने,
 • प्रदेश सरकारले प्रदेश प्राथमिकता योजना निर्धारण गर्नुपर्ने,
 • प्रदेश खरिद ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने,
 • विकासको मोडालिटी निर्माण गरी प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने ।
मन्त्रालयलाई दिएका सुझावहरु
 • २०७६/०८/०८ गतेको बैठकबाट प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयहरुलाई योजना सञ्‍चालन, कार्यान्वयनमा भएका त्रुटीहरुलाई ‍औंल्याउँदै कार्यविधि बनाई बजेट व्यवस्था गर्ने नीति अबलम्बन गर्न
प्रतिवेदन
 • बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता तथा विनियोजन सम्बन्धमा सुझाव संकलन कार्यक्रम २०७६ को प्रतिवेदन
विधेयक
 • सार्वजनिक निजी, साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ दफावार छलफलको लागि समितिमा आई छलफल भई संशोधन सहित सभामा प्रतिवेदन पेश भएको ।

अर्थ समितिको बैठक

अर्थ समितिको बैठकमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू समेत

प्रदेश नं. १, प्रदेश सभा, सार्वजनिक लेखा समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण
सि.नं. नाम, थर पद मोवाइल नं.
मा. शिव नारायण गनगाई सभापति 9842020456
मा. अम्बिका थापा सदस्य 9852835496
मा. आशारत्न जबेगु सदस्य 9851195291
मा. कुल प्रसाद साम्बा सदस्य 9852023597
मा. कुसुम कुमारी श्रेष्ठ सदस्य 9852050413
मा. तुलसी प्रसाद न्यौपाने सदस्य 9842100111
मा. वसन्तकुमार बानिया सदस्य 9852677999

सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव –भवानी प्रसाद घिमिरे, अधिकृतस्तर आठौं

मोबाईल नं. – ९८६९३४५५३२

Email –bhawanighimire12@gmail.com

सार्वजनिक लेखा समितिका प्रमुख गतिविधिहरु
 • जम्मा बैठक संख्या:२४
 • मिति २०७६/०१/१३ गते बसेको बैठकले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग आ.व. ०७५/०७६ को दोश्रो चौमासिकसम्मको विवरण माग गरेको ।
 • समितिको मिति २०७६/०२/३० मा बसेको बैठकको निर्णयानुसार मिति २०७६/०३/२३ गते सार्वजनिक लेखा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा प्रदेश सभा अन्तर्गत सबै समितिका माननीय सभापतिहरु, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका माननीय सचेतकहरु, समितिका माननीय सदस्य तथा प्रदेश मन्त्रालयका सबै सचिवज्यूहरु संलग्न भई होटेल जेनियलमा अन्तरक्रियाकार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
 • मिति २०७६/०४/०९ गते बसेको बैठकको निर्णयानुसार प्रदेशस्तरीय मुख्यमन्त्रीकप फुटबल लिग प्रतियोगितामा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा र पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुढीखोलादेखि विराटचोकसम्म मर्मत गरिएको सडक सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षलाई सोधपुछ गरी अनियमितता सम्बन्धमा छानविन गरी आवश्यक निर्देशन दिएको ।
 • मिति २०७६/०५/१२ मा बसेको बैठकमा म.ले.प.ले औंल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा म.ले.प. को प्रतिनिधि तथा प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरु समेतको उपस्थितिमा बेरुजुमाथि छलफल भएको ।
 • मिति २०७६/०७/२९ को बैठकको निर्णय अनुसार म.ले.प. ले औंल्याएको बेरुजु विवरण र बेरुजु फर्छ्यौटको समय सीमासहित प्रदेशका सबै मन्त्रालयसँग माग गरेको ।
 • मिति २०७६/०८/०१ गते बसेको समितिको बैठकको निर्णयानुसारसमितिका मानीय सदस्यहरुबाट मिति २०७६/०८/१८ देखि मिति २०७६/०८/२४ सम्म प्रदेश नं. ३, प्रदेश नं. ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको भ्रमण गरेको ।

अन्तर प्रदेश अध्ययन अवलोकन भ्रमण, वागमती प्रदेश

अन्तर प्रदेश अध्ययन अवलोकन भ्रमण, वागमती प्रदेश

प्रदेश नं. १, प्रदेश सभा, सामाजिक विकास समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण
सि.नं. नाम, थर पद मोवाइल नं.
मा. सरिता थापा सभापति 9851088000
मा. अगम लाल चौधरी सदस्य 9800984417
मा. कला घले सदस्य 9842979652
मा. कल्पना कुमारी सरदार सदस्य 9811058994
मा. कृष्णकुमारी राई सदस्य 9811084142
मा. गणेश कुमार काम्बाङ्ग सदस्य 9842772244
मा. जीवन घिमिरे सदस्य 9852023594
मा. निरन राई सदस्य 9852050022
मा. राम चन्द्र लिम्बु सदस्य 9842658997
१० मा. लछुमन तिवारी सदस्य 9851040565
११ मा. सावित्राकुमारी रेग्मी सदस्य 9842021949

सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव –भवानी प्रसाद घिमिरे, अधिकृतस्तर आठौं

मोबाईल नं. – ९८६९३४५५३२

Email –bhawanighimire12@gmail.com

सामाजिक विकास समितिबाट भएका प्रमुख गतिविधिहरु
आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ का गतिविधिहरु
 • नियमिति बैठकहरु संख्या १८ वटा
 • संसदीय अनुगमन १ वटा डेंगु प्रभावित क्षेत्र धरान
 • चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठक संख्या २
आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ का गतिविधिहरु
 • नियमिति बैठकहरु संख्या १८ वटा
 • कृषि अनुदान वितरणमा भएका अनियमिततासँग सम्बन्धित भै मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग भएको अन्तरक्रिया १
 • कृषि अनुदान वितरणमा भएका अनियमिततासँग सम्बन्धित भै मन्त्रालयका पदाधिकारी र माननीय सदस्यहरुसँग भएको अन्तरक्रिया १
 • सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति समीक्षाबैठक संख्या २
 • पारित भएका विधेयकहरु संख्या २
 • प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५
 • मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६
 • कृषि अनुदान वितरणका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न मा. सावित्राकुमारी रेग्मीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन टोली गठन र उपसमितिबाट २ वटा बैठक सम्पन्न भएको
 • कृषि अनुदान वितरण भएका संस्थाहरुको स्थलगत अवलोकन भएका संस्थाहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
  • जीवनविकास डेरी विराटनगर, शिवम डेरी विराटनगर, अर्जुन डेरी ग्रामथान, जयपति दुग्ध फर्म ग्रामथान, मोरङ
  • फार्म सपोर्ट प्रा.लि., दमक, पूर्वनेपाल कृषि तथा दुग्ध विकास केन्द्र, दमक, रितिका डेरी प्रा.लि., बुध्दशान्ति, पाथिभरा गाइफार्म, दमक, आठमौजा साकोस गौरीगंज, कुलुंग बंगुर फर्म, महारानीझोडा साना किसान स.स.लि., झापा
  • शक्तिमिट प्रोसेसिंग प्रा.लि.,इटहरी, ए एण्ड आर मिट इटहरी, नेवा फ्रेसमिट इटहरी, कामधेनु दुग्ध सहकारी संस्था लि. इटहरी, सुनसरी
  • बावा हलेसी अर्गानिक चिया उद्योग, विनायक डेरी, लक्की डेरी, ओएसिस टि सूर्योदय नगरपालिका र इलामेली ललिपप, इलाम
  • सातथुम्की चिया उत्पादक सहकारी संस्था लि., पाँचथर

कृषि अनुदानको अनुगमन गर्दै सामाजिक विकास समिति

कृषि अनुदानको अनुगमन गर्दै सामाजिक विकास समिति

प्रदेश नं. १, प्रदेश सभा, उद्योग, पर्यटन तथा वतावरण समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण
सि.नं. नाम, थर पद मोवाइल नं.
मा. सीता थेवेजबेगु सभापति 9842636056
मा. उमिता विश्वकर्मा सदस्य 9852055413
मा. जगदिश प्रसाद कुसियैत सदस्य 9841279290
मा. नवोदिता कुमारी चौधरी सदस्य 9852078777
मा. नारायण बहादु रमगर सदस्य 9842824267
मा. बिन्दिया कार्की सदस्य 9842050341
मा. बु द्धीकु मार राजभण्डारी सदस्य 9841327507
मा. राम बहादु रमगर सदस्य 9844692303
मा. लिलम बस्नेत सदस्य 9852046484
१० मा. विध्यानन्दचौधरी सदस्य 9842020205
११ मा. श्रीप्रसाद मैनाली सदस्य 9852662629

उद्योग, पर्यटन तथा वतावरण समितिका सचिव –भानुभक्त गुरागाई अधिकृतस्तर छैटौं

मोबाईल नं. – ९८४२०७०६२२

Email –kanchhoguragai@gmail.com

उद्योग, पर्यटन तथा वतावरण समितिबाट भएका प्रमुख गतिविधिहरु
 • जम्मा बैठक संख्या: १७
 • पारित विधेयक संख्या: १
 • पहिलो बैठक मिति २०७५/१२/२२ गते माननीय विध्यानन्द चौधरीको अध्यक्षतामा बैठक बसी माननीय सीता थेबेलाई समितिको सभापतीमा चयन गरेको ।
 • सातौं बैठक मिति २०७६/०२/२६ को बैठकले प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल पश्चात प्रतिवेदन पारित गरेको ।
 • नवौं बैठक मिति २०७६/०५/१७ गतेको बैठकले आ.व. ०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको ।
 • दशौं बैठक मिति २०७६/०८/२३ को बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट माननीय मन्त्रीज्यू र सचिवज्यू सहित सहभागी भई Visit Nepal, 2020 लगायतका विषयमा व्यापक छलफल गरेको ।
 • एघारौं बैठक मिति २०७६/०९/०२ गतेको बैठकले समितिको आ.व. ०७६/०७७ को संशोधित वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेको ।
 • मिति २०७६/०९/१४ गते विराट राजाको दरवारको भग्नावशेषरहेको क्षेत्रको अध्ययन अवलोकन भ्रमण ।
 • मिति २०७६/०९/१९ गते ईलाम जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिकामा पर्यटन क्षेत्रका विषयमा विषय विज्ञ एवम् सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न ।
 • मिति २०७६/०९/२२ र २३ गते उदयपुर जिल्लामा वन तथा वातावरण क्षेत्रका विषयमा विषय विज्ञ एवम् सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न ।
 • मिति २०७६/०९/२५ गते सुनसरी जिल्लाको बर्जु ताल र सीमसार क्षेत्रको अध्ययन, अनुगमन तथा अवलोकन भ्रमण सम्पन्न ।
 • मिति २०७६/०९/२६ गते सुनसरी जिल्लाको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको अध्ययन, अनुगमन तथा अवलोकन भ्रमण सम्पन्न ।

पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय तथा पदाधिकारीहरूसँग ईलाम जिल्लामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम

वन तथा वातावरण क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय तथा पदाधिकारीहरूसँग उदयपुर जिल्लामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम

प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण
सि.नं. नाम, थर पद मोवाइल नं.
मा. सर्वध्वज साँवा लिम्बु सभापति 9842463777
मा. अम्विर बाबु गुरुङ्ग सदस्य 9851021350
मा. उत्तम कुमार बस्नेत सदस्य 9751007188
मा. पूर्णप्रसाद राई (याम्फु) सदस्य 9841697249
मा. विजयकुमार विश्वास सदस्य 9852023462
मा. बिना देवी राई सदस्य 9842052783
मा. बृख बहादुर प्रधान सदस्य 9842753899
मा. महमद ताहिर मिया सदस्य 9814378590

प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सचिव –चन्द्र बहादुर कार्की, अधिकृतस्तर छैटौं

मोबाईल नं. – ९८६२८४२४४४

Email –ck4540638@gmail.com

प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिबाट भएका प्रमुख गतिविधिहरु
 • जम्मा बैठक संख्या: १८
 • पारित विधेयक संख्या: ३
 • मिति २०७५/०५/०४ गते जेष्ठताको आधारमा माननीय लोक प्रसाद संग्रौलाको अध्यक्षता बसेको पहिलो बैठकले सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा छलफल गरेको ।
 • मिति २०७५/०६/०५ गते माननीय लोक प्रसाद संग्रौलाको अध्यक्षता बसेको दोश्रो बैठकले सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५मा संशोधनकर्ताहरु र विज्ञ सहित संलग्न भई दफावार छलफल भई प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको ।
 • मिति २०७५/१२/२२ गते जेष्ठताको आधारमा माननीय सदस्य महमद ताहिर मियाँको अध्यक्षता बसेको तेश्रो बैठकले माननीय सर्वध्वज साँवा लिम्बुलाई सभापतिमा चयन गरेको ।
 • मिति २०७५/१२/२८ गते माननीय सर्वध्वज साँवा लिम्बुको अध्यक्षता बसेको चौथो बैठकले यस समिति अन्तर्गत पर्ने सबै कार्यालयहरुको हालसम्म भए गरेको विवरण ७ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन व्यवस्था गर्ने र हालसम्म यस समितिको सभापतित्व गर्ने माननीय महमद ताहिर मियालाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन दिने निर्णय गरेको ।
 • मिति २०७६/१/१० गते माननीय सर्वध्वज साँवा लिम्बुको अध्यक्षता बसेको पाँचौ बैठकलेविद्युत सम्बन्धी विज्ञहरु र सरोकारवाला व्यक्ति, संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरु मन्त्रालयका विद्युत हेर्ने शाखाको प्रमुख र सचिव, विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ, इपानका प्रतिनिधिहरु बोलाई अन्तरक्रिया गर्ने प्रयोजनका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको ।
पास भएका विधेयकहरु
 • सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
सभापति चयन पश्चातका बैठकहरु
 • सभापति चयन पश्चात हाल सम्म १३ वटा बैठक बसेको । यस चालु आ.व. मा ११ वटा ।
 • यस आ.व. मा समितिमा आएका दुईवटा विधेयकहरु भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५का सम्बन्धमा समितिमा दवाफार छलफल भई सभामा प्रतिवेदन पश्चात सभाबाट सर्वसम्मतिबाट पास भएको ।
 • भौतिक पूर्वाधार र प्राकृतिक श्रोतको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुगमन, छलफल गरी समितिका प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रयोजनले छुट्टाछुट्टै दुई वटा उप-समिति गठन ।

प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका माननीय सदस्यजयूहरू र विषयबिज्ञ हरूकाबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम