नयाँ सुचनाहरु:
  • कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको जिन्सी सामानहरुको लिलाम वार्ता द्वारा बिक्री सम्बन्धी ५ दिने सूचना

  • कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको जिन्सी सामानहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित ८ दिने सूचना

  • कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको जिन्सी सामानहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी १५ दिने सूचना

  • बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना ।

  • कोशी प्रदेश सभाका माननीय सभामुखको राजिनामा सम्बन्धमा ।

  • माननीय सभामुखको वकर इदको सम्बन्धमा शुभकामना

  • माननीय उपसभामुखको वकर इदको सम्बन्धमा शुभकामना

समितिका कार्यक्षेत्रहरु

प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १३१ बमोजिम प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरु र समितिका कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छ:-

सि.नं. समितिको नाम कार्यक्षेत्र
1 न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रत्यायोजित विधायन, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत