नयाँ सुचनाहरु:
  • कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको जिन्सी सामानहरुको लिलाम वार्ता द्वारा बिक्री सम्बन्धी ५ दिने सूचना

  • कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको जिन्सी सामानहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित ८ दिने सूचना

  • कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको जिन्सी सामानहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी १५ दिने सूचना

  • बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना ।

  • कोशी प्रदेश सभाका माननीय सभामुखको राजिनामा सम्बन्धमा ।

  • माननीय सभामुखको वकर इदको सम्बन्धमा शुभकामना

  • माननीय उपसभामुखको वकर इदको सम्बन्धमा शुभकामना

प्रदेश सभा

प्रदेश सभा

कोशी प्रदेश सभा सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.सं. नाम थर पद सेवा समूह मोवाइल नं ई–मेल महाशाखा/शाखा
1 गोपाल प्रसाद पराजुली प्रदेश सभा सचिव संवैधानिक नियुक्ति ९८५१११०१८० gparajuli2019@gmail.com
2 गौतम राज अमात्य उपसचिव प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२०४२१०९ gautam.amatya001@gmail.com प्रशासन महाशाखा
3 डिल्ली प्रसाद आचार्य उपसचिव (कानून) न्याय/कानून 9842822067 dilliacharya86@gmail.com कानून तथा बिधेयक महाशाखा
4 भवानी घिमीरे अधिकृतस्तर आठौं प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८६९३४५५३२ bhawanighimire12@gmail.com प्रशासन शाखा
5 सरिता पोखरेल अधिकृतस्तर आठौं प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२०४५३२२ pokhs672@gmail.com
6 राम प्रसाद चापागाई अधिकृतस्तर आठौं प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२०७७५०८ chapagainramprasad@gmail.com प्रशिक्षण शाखा
7 भगवानमान श्रेष्ठ अधिकृतस्तर आठौं (लेखा) प्रशासन/लेखा ९८५२०६०५६६ sbhagawan1@gmail.com आर्थिक प्रशासन शाखा
8 निरोज ढकाल अधिकृतस्तर सातौं प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४१२२५१४८ neerojdhakal@gmail.com मुद्रण तथा प्रकाशन शाखा
9 अन्जु कार्की कानून अधिकृत न्याय/कानून 9842206239 karkianju24@gmail.com कानून तथा विधेयक शाखा
10 सृजना क्षेत्री अधिकृतस्तर सातौं प्रशासन/सामान्य प्रशासन 9842514722 csrijana47@gmail.com उपसभामुखको निजि सचिवालय
11 विरेन्द्र चौधरी प्राविधिक अधिकृत छैटौं प्राविधिक ९८४२०४०२७६ प्राविधिक व्यवस्थापन शाखा
12 चन्द्र बहादुर कार्की अधिकृतस्तर छैटौं प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८६२८४२४४४ ck4540638@gmail.com कार्यव्यवस्था शाखा
13 भानुभक्त गुरागाईँ अधिकृतस्तर छैटौं प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२०७०६२२ kanchhoguragai@gmail.com सदस्य सुविधा/विधेयक शाखा
14 जीवन भण्डारी अधिकृतस्तर छैटौं प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२०८४३४६ प्रदेश सभा सचिवको सचिवालय
15 यामनाथ बराल अधिकृतस्तर छैटौं प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८५२०२८८५४ सदस्य सुविधा शाखा
16 कुमार फुयल अधिकृतस्तर छैटौं प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२५३२९६३ kumarphuyal425@gmail.com प्रशासन शाखा
17 ईन्द्र बहादुर राई कम्प्युटर अधिकृत छैटौं नेपाल विविध ९८४१५७६८५२ indra059@gmail.com प्रदेश सभा सचिवको निजि सचिवालय
18 एम कुमार थापा अधिकृतस्तर छैटौं प्रशासन/सामान्य प्रशासन 9852027871 aimkthapa2018@gmail.com
19 मनिस कुमार तिमलसिना कम्प्युटर अधिकृत छैटौं नेपाल विविध ९८४५०६१६१० timalsinamanish79@gmail.com सम्पूर्ण विवरण शाखा
20 गणेश आचार्य कम्प्युटर अधिकृत छैटौं प्रशासन 9843066676 gpacharya2014@gmail.com सूचना प्रविधि शाखा
21 राजन प्रसाद भण्डारी सहायकस्तर पाँचौं प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२०४७४६२ rajanbhandari2040@gmail.com कार्यव्यवस्था शाखा
22 भगवती लम्साल सहायकस्तर पाँचौं प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४१८२८१९० पुस्तकालय तथा अभिलेखा शाखा
23 सोमनाथ नेपाल सहायकस्तर पाँचौं प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२०९९५३१ somnathnepal123@gmail.com जिन्सी शाखा
24 कुसुम बुढाथोकी लेखापाल प्रशासन/लेखा 9842563279 kumsumkatwal279@gmail.com आर्थिक प्रशासन शाखा
25 नविन कुमार माझी सहायकस्तर पाँचौं प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२२३०४७० nabinmajhi67@gmail.com
26 चन्द्रकला मिश्र अ.न.मी. (पाँचौं) नर्सिङ ९८४२०४८७८९ chandrakalamishra33@gmail.com स्वस्थ्य शाखा
27 नविन दाहाल मेकानिकल सुपरभाईजर (पाँचौं) ईन्जिनियरिङ ९८४७२०१५७१ dahalnabin882@gmail.com
28 रिना लम्साल सहायकस्तर चौथों प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२५६६६६ दर्ता चलानि शाखा
29 मदन भण्डारी माईक संचालक (पाँचौं) करार ९८४२७३३१९७ dearjhapa@gmail.com सम्पूर्ण विवरण शाखा
30 बासु पौडेल क्यामेरापर्सन (पाँचौं) करार ९८४२३४००६३ basupoudel27@gmail.com
31 निरज कट्टेल ईलेक्ट्रिसियन (पाँचौं) करार ९८१९०३६०३८ morangniraj@gmail.com प्रविधि व्यस्थापन शाखा
32 प्रविन न्यौपाने ह.स.चा. करार ९८४९६९९३५७ प्रशासन शाखा
33 मनोज राजवंशी ह.स.चा. करार ९८४२०२८८४९ प्रदेश सभा सचिवको चालक
34 निरज राई ह.स.चा. करार ९८१४३६०१२० प्रशासन शाखा
35 सन्तोष उराब ह.स.चा. करार ९८४२३२३०६० सभामुखको चालक
36 सुर्य नारायण राजवंशी ह.स.चा. करार ९८११०४०३४० प्रशासन महाशाखा प्रमुखको चालक
37 प्रेम प्रसाद न्यौपाने का.स. करार ९७४१८१२३९० सभामुखको निजि सचिवालय
38 अन्जना कोइराला का.स. करार ९८६२००४६६९
39 रिना कोइराला का.स. करार ९८४२५५२२२७ karunakoirala67@gmail.com
40 दिनेश डंगोल का.स. करार ९८१२३७१०३३ ddangol779@gmail.com
41 निर्मला राई का.स. करार ९८१२३८९०७६
42 आदर्श लामा का.स. ९८४३८६१४२१ adrshlama02@gmail.com
43 सरोजकुमार यादव का.स. करार ९८१०५०७३५६
44 पार्वती नेपाल का.स. करार ९८४२३३०६०२
45 नविन चम्लागाई पालोपहरा करार ९८४२०२८८२३
46 पुण्यप्रसाद तिम्सिना पालोपहरा करार ९८००९४६५३८
47 नन्द कुमार मण्डल माली ९८११००८६८३ nandkumarmandal32@gmail.com
48 जिवन कुमार मण्डल माली करार ९८१६३८१५७९
49 गणित राउत कुचिकार करार ९८०७००५५४१
50 वादल मेहत्तर कुचिकार करार ९८०५३२९२२५
प्रदेश सभा सचिवालयमा कर्मचारी पदपूर्ति तथा रिक्त दरबन्दीको विवरण

प्रदेश सभा